Tepelné čerpadlá

Princíp tepelného čerpadla:

  • K prenosu tepelnej energie zo vzduchu do chladiva dochádza vo výparníku. Chladivo, ktorého najdôležitejšou vlastnosťou je nízky bod varu, cirkuluje v uzavretom okruhu tepelného čerpadla. Vo výparníku príjme chladivo energiu zo vzduchu a prejde do plynného stavu.
  • Vzniknutý plyn je vedený do kompresoru, kde je stlačený a tým sa ďalej zvýši jeho teplota.
  • Ohriate chladivo sa ďalej vedie do kondenzátoru, kde odovzdá energiu vykurovaciemu médiu. Tým sa teplota chladiva zníži a to prejde opäť do kvapalného stavu.
  • Chladivo potom prechádza cez filtre do expanzného ventilu, kde sa ďalej zníži jeho tlak a teplota.
  • Tým dokončilo chladivo pri svojom obehu jeden kompletný cyklus a znovu sa vedie do výparníku, kde vďaka teplu prijatému zo zdroja energie (vzduchu) opäť prejde do plynného stavu.

Tepelné čerpadlá vzduch-voda:
Tepelné čerpadlá vzduch/voda využívajú tepelnú energiu obsiahnutú v okolitom vzduchu.
Tieto tepelné čerpadlá sú určené pre umiestnenie vonku a je možné ich pripojiť na existujúci vykurovací systém s radiátormi. Tak získame kompletný vykurovací systém s vynikajúcimi vlastnosťami.

Tepelné čerpadlá zem-voda / voda-voda:
Tepelné čerpadlá využívajúce ako zdroj tepla energiu obsiahnutú v zemi, alebo v spodnej vode.
Vo výparníku (výmenníku tepla) dochádza k prenosu energie z primárneho média do chladiva. Chladivo získaním tepla z primárneho média prechádza do plynného stavu a prechádza do kompresoru, kde je stlačené a tým sa ďalej zvýši jeho teplota. V kondenzátore (výmenníku tepla) sa chladivo ochladí a prejde opäť do kvapalného stavu. Jeho energia sa tu odovzdala vykurovaciemu médiu, ktoré slúži na vykurovanie, systému ohrevu vody alebo ohrevu vzduchu. Expanzný ventil reguluje prietok chladiva okruhom a udržiava tak tlakový rozdiel medzi jeho vysokotlakovou a nízkotlakovou časťou.

image9

Dotazník

    * - povinné

    Mám záujem o: