O spoločnosti

SUNMONT, s.r.o.
je spoločnosť, ktorá zabezpečuje montáže, inštalácie, revízie elektrických zariadení, dodávky a montáže fotovoltických elektrární, solárnych systémov, tepelných čerpadiel, dodávky a montáže trafostaníc, VN/NN prípojok, servis, drobné stavebné práce, obchod a sprostredkovanie obchodu.

Profil spoločnosti
Spoločnosť SUNMONT s.r.o. bola založená v roku 2016 ako odozva na zvyšujúci sa dopyt po realizáciách na trhu s energiou. Bohaté skúsenosti týmu v elektromontážnej činnosti, ako aj dodávkach energetických celkov, robia z našej mladej spoločnosti dravého dodávateľa v oblasti elektro energetických stavieb. Naša spoločnosť sa riadi systémom kvality s cieľom dosahovať neustály rast organizácie, zabezpečiť proces neustáleho zlepšovania a skvalitňovania úrovne poskytovaných služieb v rámci celého reťazca procesov podieľajúcich sa na realizácii služieb, zabezpečenia obchodnej, poradenskej, inštalačnej, inžinierskej ako aj výrobnej činnosti v oblasti energetiky v súlade s požiadavkami platnej legislatívy, technickými normami a očakávaniami zákazníkov.

Fotovoltické elektrárne

 • Solárne systémy
 • Tepelné čerpadlá
 • Trafostanice
 • Transformátory
 • VN / NN rozvádzače
 • VN / NN prípojky
 • Bleskozvody
 • Stroje a el. zariadeni
 • Poskytujeme služby :

  • konzultačná a poradenská činnosť
  • kompletný inžiniering energetických stavieb
  • montáž a šéfmontáž
  • opravy a servis
  • zaškolenie obsluhy
  • modernizácie a rekonštrukcie rozvodní
  • revízie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov

  Uvedené činnosti sú poskytované v rozsahu podľa požiadaviek zákazníka.

  Certifikáty SUNMONT s.r.o.:

  • TUV – oprávnenie preelektromontáže, opravy, revízie
  • Inšpektorát práce SR – osvedčenie preelektrorevízie bez obmedzenia napätiavrátane bleskozvodov
  • Raychem– oprávnenie pre montáž káblových súborov NN a VN
  • Eaton– montáže, opravy rozvádzačov VN/NN
  • Ministerstvo hospodárstva SR – osvedčenie pre inštalácie FVE a TČ
  • EuropeanCertifiedEHPA – EU osvedčenie pre inštalácie TČ

  Dotazník

   * - povinné

   Mám záujem o: