Výstavy

Naša účasť na výstavách, odborných seminároch a konferenciách.
Na odborných seminároch a konferenciách sa zúčastňujeme ako vystavovateľ, najmä s propagáciou požiarno-bezpečnostných riešení pre fotovoltiku od výrobcu Projoy Electric.

ENEX – 25. MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH ENERGETIKY A OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE

Kielce 8. marec 2023

FOTOVOLTICKÁ ELEKTROINŠTALÁCIA V SÚČASNEJ PRAXI

Slovenský elektrotechnický zväz a Komora elektrotechnikov Slovenska

Monotematický seminár pre elektrotechnikov sa obsahovo zameriaval na základný prehľad informácií potrebných na návrh, montáž a revízie fotovoltických inštalácií.

Chateau Gbeľany 3-4. máj 2023

BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH

Školiace pracovisko elektrotechnikov a Slovenská elektrotechnická spoločnosť

Odborný seminár pre širokú odbornú elektrotechnickú verejnosť, pedagogických pracovníkov a študentov s elektrotechnickým zameraním stredných/vysokých škôl/kadetom AOS, odborných pracovníkov MO SR a MV SR.

Liptovský Mikuláš 11. máj 2023

MONITOR PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany

Konferencia bola zameraná na súčasné aktuálne témy v oblasti PBS doma aj v zahraničí. Okrem nosných tém konferencie sa diskutovalo aj o ďalších dôležitých a aktuálnych témach súvisiacich s PBS, akými sú elektromobilita a fotovoltika.

Tále 25. máj 2023

INTERSOLAR EUROPE – POPREDNÁ SVETOVÁ VÝSTAVA PRE SOLÁRNY PRIEMYSEL

Solar Promotion GmbH

Výstava sa koná sa ako súčasť veľtrhu The smarter E Europe – najväčšej platformy kontinentu pre energetický priemysel. Zameriava sa na fotovoltiku, solárne termálne technológie a solárne elektrárne.

Mníchov 16. jún 2023

Dotazník

    * - povinné

    Mám záujem o: