Elektroinštalácie a elektromontáže

  • Elektroinštalácie rodinných domov, priemyslových / rekreačných objektov či VN/NN rozvodov a trafostaníc.
  • Od projektu po samotný návrh rozvodov, vrátane bleskozvodov, slaboprúdových rozvodov (EZS, UTO, počítačové siete)  a samotnej realizácie Vám dodáme kompletne na kľúč k Vašej spokojnosti.
  • V spojení s vybraným systémom OZE – fotovoltaika, solar, tepelné čerpadlo Vám tak ušetríme peniaze.

Dotazník

    * - povinné

    Mám záujem o: